Végrehajtás megszüntetése elévülés miatt

Magyarországon a végrehajtási eljárás megszüntetése gyakran szóba kerülhet, ha a követelések elévültek. Az elévülés jogintézménye azt jelenti, hogy bizonyos idő elteltével a jogosult nem élhet végrehajtási jogával, ha az adós ezt hatékonyan érvényesíti. Az elévülési idő általában 5 év, de eltérő lehet az érintett követelés típusától függően.

Amennyiben egy adós ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, de úgy véli, hogy az elévülési idő letelt, érdemes jogi segítséget igénybe venni. A végrehajtási eljárás felfüggesztése vagy megszüntetése érdekében szükséges lehet bizonyítani, hogy az adott követelés valóban elévült. Ebben az esetben a végrehajtás megszüntetése érdekében per indítható, melynek során a bíróság állapíthatja meg az elévülés tényét.

Egy végrehajtás megszüntetése azonban nem történik meg azonnal. A végrehajtó vagy a követelést érvényesítő fél számára is fontos, hogy tisztában legyenek az elévülési szabályokkal, mivel bármelyik végrehajtási cselekmény – mint például a fizetési felszólítás – megszakíthatja az elévülést. Ha az adós ellenére a végrehajtó továbbra is folytatja a követelés behajtását, az adós jogosult elévülésre hivatkozással kifogást emelni, és kérheti a végrehajtás megszüntetését.

A végrehajtás megszüntetése tehát kulcsfontosságú lehet az adósok számára, különösen hosszú ideje fennálló, megoldatlan tartozások esetén. Jogász segítségével a végrehajtási eljárás megszüntetése nemcsak hogy lehetséges, de gyakran elengedhetetlen az adós jogainak védelmében.

Ingatlan árverés leállítása: Mikor függeszthető fel a végrehajtási eljárás?

Az ingatlan árverés leállítása több különböző okból is megtörténhet, melyek közös jellemzője, hogy az adós körülményei vagy a hitelezők közötti egyezség idézi elő. Általánosságban az ingatlan árverés leállítása akkor lehetséges, ha az adós vagy hitelező kérése nyomán a bíróság úgy ítéli meg, hogy az adott esetben a felfüggesztés szükséges és indokolt.

Egyik gyakori eset, amikor az ingatlan árverés leállítása a hitelező kérésére történik. A hitelező bármikor kérheti az eljárás felfüggesztését, amennyiben ez más jogosultak érdekeit nem sérti. Például, ha több különböző hitelező is indított végrehajtást ugyanazon adós ellen, a bíróság csak akkor állítja le az eljárást, ha minden érintett fél egyetért ezzel.

Az adós részéről is jöhet kezdeményezés az ingatlan árverés leállítására, amennyiben igazolni tudja, hogy átmeneti, saját hibáján kívül eső körülmények miatt képtelen tartozását rendezni. Ilyen körülmény lehet például a hirtelen jövedelemcsökkenés, mely átmeneti jellegű, és az adós várhatóan rövid időn belül képes lesz helyzetét rendezni. Az ilyen felfüggesztés azonban csak ideiglenes, és a körülmények megszűnése után a végrehajtás folytatódik.

Vannak továbbá különleges esetek, amikor a törvény maga írja elő az ingatlan árverés leállítását, például ha a végrehajtási eljárásban érintett ingóságon vagy ingatlanon zálogjog áll fenn. Ebben az esetben, ha a zálogjogosult bekapcsolódik az eljárásba, az ő kérésére a bíróság kénytelen felfüggeszteni az eljárást addig, amíg a zálogtárgy értékesítéséből származó bevételből az ő követelése ki nem lesz elégítve.